-------------------BRZEZIE, Kol. -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2019

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Brzezie, 4   07:07S
Brzezie, 4 Pieniężnica 12:575s, 13:21S, 15:271-4S
Rzeczenica, 5 ul. Leśna   07:38s, 13:215,S, 15:521-4S
Stołczno Rzeczenica 5 ul. Leśna 14:17S

Oznaczenia kursów:

1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
5 - kursuje w piątki
S - kursuje w dni nauki szkolnej