-------------------BUSZKOWO, skrz. -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2020

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Cierznie   06:09D, 12:33H,  16:03H, 16:09S
Czarne, D.K.(ul.Moniuszki)   12:45H
Czarne, D.K. (ul. Moniuszki) Krzemieniewo II 14:25S, 16:36Dq
Czarne, D.K. (ul. Moniuszki) Sierpowo 06:20H
Czarne, D.K. (ul. Moniuszki) Sierpowo, Domisław 06:20S 
Człuchów P15-Długosza Pokrzywy-Barkowo 06:23Dq 
Krzemieniewo II   16:20D

 

Oznaczenia kursów:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, zgodnie z ogł.
q - nie kursuje od 01.07 do 31.08
S - kursuje w dni nauki szkolnej