-------------------CZARNE, Oś. zdr. -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2020

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Cierznie   12:02H,  15:32H, 15:37S
Cierznie   15:29S
Cierznie Krzemieniewo,Skrz-Domisław 14:47S
Czarne D.K.(ulMoniuszki) Domisław 06:51S, 06:57S,
Czarne,D.K.(ul.Moniuszki)   06:09D, 06:51H, 07:21D, 07:38S, 07:42S, 07:52D, 07:57S, 13:16H, 14:43D, 14:57S, 15:21D, 16:13D, 17:08Dq, 18:30D
Człuchów,P15Długosza Krzemieniewo II, Pokrzywy 05:52Dq
Człuchów ul. Kasztanowa Wronkowo-Bińcze Sklep 07:47S, 09:02D
Człuchów ul. Kasztanowa Wronkowo, Wyczechy 05:52D, 06:47D, 15:32D
Człuchów ul. Kasztanowa Zalesie-Rzeczenica 15:12S
Grzymisław Bińcze,Sklep-Debrzno, ul.Długa 15:27S
Pieniężnica Wronkowo-Brzezie 15:07D
Rzeczenica   14:02D
Rzeczenica Zakład Westpol KrzemieniewoII-Wyczechy 04:47D

 

Oznaczenia kursów:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, zgodnie z ogł.
q - nie kursuje od 01.07 do 31.08
S - kursuje w dni nauki szkolnej