-------------------KIJNO -------------------

Rozkład obowiązuje od: 23.10.2019

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Cierznie   12:09H, 12:59S, 15:39H, 15:56S
Cierznie Czarne Szkoła 12:39S, 15:24S
Cierznie Krzemieniewo,Skrz-Domisław 12:11S, 14:56S
Czarne Szkoła   07:30S, 13:59S
Czarne Szkoła Domisław-Krzemieniewo Szkoła 06:44S, 07:03S
Czarne, D.K. (ul. Moniuszki)   06:44H, 13:09H, 14:50S, 15:14D, 17:02Dq
Człuchów ul.Kasztanowa Krzemieniewo II-Pokrzywy 06:19Dq
Rzeczenica Zakład Westpol Krzemieniewo II-Wyczechy 04:54D

Oznaczenia kursów:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H- kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, zgodnie z ogł.
q - nie kursuje od 01.07 do 31.08
S - kursuje w dni nauki szkolnej