-------------------KIJNO -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2020

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Cierznie   12:09H, 15:22S, 15:39H, 15:44S
Cierznie Krzemieniewo,Skrz-Domisław 14:54S
Czarne D.K.(ul.Moniuszki)   06:44H, 07:31S, 13:09H, 14:50S, 15:14D, 17:01Dq
Czarne, D.K. (ul. Moniuszki) Domisław 06:44S, 07:04S
Człuchów P15-Długosza Krzemieniewo II-Pokrzywy 05:59Dq
Rzeczenica Zakład Westpol Krzemieniewo II-Wyczechy 04:54D

Oznaczenia kursów:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H- kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, zgodnie z ogł.
q - nie kursuje od 01.07 do 31.08
S - kursuje w dni nauki szkolnej