-------------------LĘDYCZEK II -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2020

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Cierznie   06:03D, 12:28H, 15:58H, 16:04S
Czarne D.K.(ul.Moniuszki)   12:50H
Czarne,D.K. (ul.Moniuszki) Krzemieniewo II 14:31S, 16:41Dq
Czarne,D.K. (ul.Moniuszki) Sierpowo 06:25H
Czarne,D.K. (ul.Moniuszki) Sierpowo, Domisław 06:25S
Człuchów,P15-Długosza Pokrzywy-Barkowo 06:18Dq,
Krzemieniewo II   16:25D

 

Oznaczenia kursów:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, zgodnie z ogł.
q - nie kursuje od 01.07 do 31.08
S - kursuje w dni nauki szkolnej