-------------------SIERPOWO -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2020

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Cierznie   12:12H, 15:19S, 15:42H, 15:47S
Cierznie Krzemieniewo,Skrz-Domisław 14:57S
Czarne D.K.(ul.Moniuszki)   06:41H, 07:28S, 13:06H, 14:47S, 15:11D, 16:58Dq
Czarne, D.K. (ul. Moniuszki) Domisław 06:41S, 07:07S
Człuchów P15-Długosza Krzemieniewo II-Pokrzywy 06:02Dq
Rzeczenica Zakład Westpol Krzemieniewo II-Wyczechy 04:57D

Oznaczenia kursów:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
q - nie kursuje od 01.07 do 31.08
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, zgodnie z ogł.