-------------------SOKOLE k/ Czarne -------------------

Rozkład obowiązuje od: 23.10.2019

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Cierznie   12:06H, 12:56S, 15:36H, 15:53S
Cierznie Czarne Szkoła 12:42S, 15:27S
Cierznie Krzemieniewo,Skrz-Domisław 12:08S, 14:53S
Czarne Szkoła   07:33S, 14:02S
Czarne Szkoła Domisław-Krzemieniewo,Szkoła 06:47S, 07:00S
Czarne, D.K. (ul. Moniuszki)   06:47H, 13:12H, 14:53S, 15:17D, 17:05Dq
Człuchów ul.Kasztanowa Krzemieniewo II-Pokrzywy 06:16Dq
Rzeczenica Zakład Westpol Krzemieniewo II-Wyczechy 04:51D

Oznaczenia kursów:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, zgodnie z ogł.
q - nie kursuje od 01.07 do 31.08
S - kursuje w dni nauki szkolnej