-------------------SOKOLE k/ Czarne -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2020

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Cierznie   12:06H, 15:25S, 15:36H, 15:41S
Cierznie Krzemieniewo,Skrz-Domisław 14:51S
Czarne D.K.(ul.Moniuszki)   06:47H, 07:34S, 13:12H, 14:53S, 15:17D, 17:04Dq
Czarne, D.K. (ul. Moniuszki) Domisław 06:47S, 07:01S
Człuchów P15-Długosza Krzemieniewo II-Pokrzywy 05:56Dq
Rzeczenica Zakład Westpol Krzemieniewo II-Wyczechy 04:51D

Oznaczenia kursów:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
H - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, zgodnie z ogł.
q - nie kursuje od 01.07 do 31.08
S - kursuje w dni nauki szkolnej