25

marzec 2022

Wykonanie poboczy drogi powiatowej Pietrzykowo i Stara Brda

Wykonanie poboczy w ramach zadania "Remont (odnowa) drogi powiatowej  nr 1743G odcinek od miejscowości Pietrzykowo do skrzużowania DP 1740G oraz drogi powiatowej 1744G od granica Powiatu do miejscowości Stara Brda". 

  1. Zapytanie ofertowe 
  2. Wzór oświadczenia
  3. Przedmiar robót
  4. Kosztorys ofertowy (wzór)