06

maj 2021

Bezgotówkowy zakup paliwa

Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych PZTP w Człuchowie.

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia