-------------------Utrzymywanie i ochrona dróg-------------------

Utrzymanie i ochrona dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Człuchowskiego.

 

 

 

 

 

Plan zimowego utrzymania 2023/2024