17

lipiec 2022

Remont przepustów drogowych na drodze powiatowej nr 2509G

Remont przepustów drogowych na drodze powiatowej nr 2509G w km 8+271, 10+870 i 11+163.
Oferty należy skałdać w sekretariacie Zamawiającegolub e-mailem na adres: s.marek@pztpczluchow.pl
lub a.baprawski@pztpczluchow.pl w terminie do 22 lipca 2019 r. godz. 12:00.

1) Zapytanie ofertowe
2) Przedmiar robót
3) Formularz kosztorysu ofertowego
4) Wzór oświadczenia