25

marzec 2022

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowe 1744G

Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowe 1744G w ramach kontraktu "Remont (odnowa) drogi powiatowej  nr 1743G odcinek od miejscowości Pietrzykowo do skrzużowania DP 1740G oraz drogi powiatowej 1744G od granica Powiatu do miejscowości Stara Brda".

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór oświadczenia
  3. Przedmiar robót
  4. Kosztorys ofertowy (wzór)
  5. Wzór umowy