-------------------BRZEZIE, Kol. -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2022

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Brzezie Pieniężnica 06:52D,e,09:481,3,S,13:065,S,14:10D,e, 15:491-4S
Rzeczenica, 5 ul. Leśna Sporysz 07:25D,e, 10:251,3,S,14:29D,e,16:091-4S

Oznaczenia kursów:

1 - kursuje w poniedziałki
1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
3 - kursuje w środy
5 - kursuje w piątki
D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
S - kursuje w dni nauki szkolnej

         - Organizator przewozów - Gmina Rzeczenica