-------------------BRZEZIE Os. Leśne -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2022

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Brzezie, 4 Pieniężnica

06:56D,e09:531,3,S13:10S14:15D,e  15:541-4S

Rzeczenica, 5 ul. Leśna Sporysz 07:20D,e10:201,3,S

Oznaczenia kursów:

1 - kursuje w poniedziałki
1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
3 - kursuje w środy
5 - kursuje w piątki
D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
S - kursuje w dni nauki szkolnej

         - Organizator przewozów - Gmina Rzeczenica