-------------------BRZEZIE Os. Leśne -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2019

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Brzezie, 4 Pieniężnica

13:045,S, 13:58S, 15:341-4S

Rzeczenica, 5 ul. Leśna   07:31s

Oznaczenia kursów:

1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
5 - kursuje w piątki
S - kursuje w dni nauki szkolnej