-------------------BRZEZIE, Wyb. -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2019

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Brzezie, 4   07:11S
Brzezie, 4 Pieniężnica 13:015,S,13:55S, 15:311-4S
Rzeczenica, 5 ul. Leśna   07:34s, 13:175,S, 15:481-4S
Stołczno Rzeczenica 5 ul. Leśna 14:13S

Oznaczenia kursów:

1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
5 - kursuje w piątki
S - kursuje w dni nauki szkolnej