-------------------BRZEZIE, Wyb. -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2022

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Brzezie Pieniężnica 06:54D,e,09:501,3,S,13:085,S,14:12D,e,15:511-4S
Rzeczenica 5 ul. Leśna Sporysz 07:23D,e,10:231,3,S,14:27D,e,16:071-4S

Oznaczenia kursów:

1 - kursuje w poniedziałki
1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
3 - kursuje w środy
5 - kursuje w piątki
D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
S - kursuje w dni nauki szkolnej

         - Organizator przewozów - Gmina Rzeczenica