-------------------GWIEŹDZIN, Kol. -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2022

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Rzeczenica 5 ul. Leśna   07:44D,e, 10:441,3,S,13:195,S,14:14D,e,15:491-4S

 

Oznaczenia kursów:

1 - kursuje w poniedziałki
1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
3 - kursuje w środy
5 - kursuje w piątki
D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
S - kursuje w dni nauki szkolnej

           -  Organizator Przewozów - Gmina Rzeczenica