-------------------SPORYSZ, Leśn. -------------------

Rozkład obowiązuje od: 01.09.2022

Kierunek: przez: Godziny odjazdu:
Brzezie Pieniężnica 06:48D,e,09:441,3,S,13:035,S, 14:06D,e, 15:451-4S
Rzeczenica 5 ul.Leśna Sporysz 07:29D,e,10:291,3,S14:33D,e, 16:131-4S

 

Oznaczenia kursów:

1 - kursuje w poniedziałki
1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
3 - kursuje w środy
5 - kursuje w piątki
D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
S - kursuje w dni nauki szkolnej

           -  Organizator Przewozów - Gmina Rzeczenica